Młodzież z Ośrodka Integracji z wizytą u Burmistrza Gminy Krzeszowice

Olga, Karolina Zosia i Bartek – stali bywalcy naszego Ośrodka przy Szkolnej 3, poprosili o spotkanie z Burmistrzem Gminy Krzeszowice Wacławem Gregorczykiem i zostali przez niego ugoszczeni w minioną środę.

Nasza młodzież chciała porozmawiać o możliwości powstania w Krzeszowicach wrotowiska, czyli zadaszonego miejsca do jeżdżenia na wrotkach i rolkach.
Już wcześniej rozmawiali o tym z Przewodniczącą Osiedla, na którym chcieliby, aby takie miejsce powstało oraz z przedstawicielem Młodzieżowej Rady Miejskiej.
Wizyta w gabinecie Burmistrza była uwieńczeniem drogi starań a zarazem wspaniałą lekcją o samorządzie terytorialnym.
Pan Burmistrz nie tylko z zainteresowaniem wysłuchał argumentów przemawiających za słusznością realizacji pomysłu młodzieży, ale opowiedział przy okazji jak tworzy się budżet Gminy, ile kosztów stałych ponosi się w skali roku i jak wygląda podejmowanie decyzji którą z propozycji mieszkańców zrealizować w danym roku. Poruszył również kwestię posiadania przez gminę własnych gruntów, bo tylko na takich terenach można coś planować, odniósł się też do hierarchii potrzeb społecznych czyli zasięgu problemu, który się rozważa.
Spotkanie przebiegło w bardzo przyjaznej atmosferze, a młodzież miała okazję przekonać się, że jest poważnie traktowana przez dorosłych. Kwestia powstania wrotowiska będzie rozważana – zapewnił Pan Burmistrz.