KLIMAT to wspólna sprawa!

Serdecznie zachęcamy gospodynie, liderki KGW, społeczniczki działające
na obszarach wiejskich z całej MAŁOPOLSKI do wzięcia udziału
w znakomitym i bardzo potrzebnym szkoleniu.

Fundacja Strefa Zieleni organizuje je w dniach od 5 listopada do 12 grudnia 2020. Dowiecie się jak zmienia się klimat, dlaczego, jak to wpływa na nasze życie i nasze środowisko, wreszcie co możemy zrobić żeby zmniejszyć nasz własny „ślad klimatyczny” i żeby lepiej się dostosować do zmieniającego otoczenia. Szkolenie to nie tylko możliwość zdobycie nowej, ważnej wiedzy, ale też szansa na nowe doświadczenia, umiejętności i ciekawe znajomości. Poruszane zostaną zagadnienia związane z klimatem – zdrowie, woda, rolnictwo, żywność.
Nauczymy się jak zarządzać domowym budżetem aby nasze wysiłki dla klimatu i środowiska dały więcej oszczędności niż wydatków.

Zostańcie Abasadorkami Klimatu aby zachęcić do działania dla klimatu inne osoby i mieć dobry wpływ na lokalna społeczność!

Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie tutaj: http://strefazieleni.org/klimat-szkolenie-malopolska/

Szkolenie skierowane jest do działaczek Kół Gospodyń Wiejskich z Małopolski.