MS NGO

Promujemy naszą sieć!

Zapraszamy do obejrzenia spotu promującego MS NGO oraz reportażu na temat sieci. 🙂


 

II Wojewódzka Konferencja Małopolskiej Sieci NGO

Po pierwszej konferencji, na której formalnie zainaugurowano Małopolską Sieć NGO, czyli partnerstwo kilkudziesięciu organizacji pozarządowych z Małopolski, przyszedł czas na kolejne spotkanie sieci.  Odbyło się ono 27 czerwca w Wieliczce podczas II Wojewódzkiej Konferencji Małopolskiej Sieci NGO.

Było to szczególnie ważne dla sieci wydarzenie, ponieważ w trakcie konferencji zorganizowane zostało po raz pierwszy Forum Ogólne organizacji członkowskich. W trakcie Forum wybrano gremia decyzyjne sieci – Grupę Koordynującą, Oceniającą oraz ds. rzecznictwa i reprezentacji.  Dyskutowano też na temat zmian w regulaminie funkcjonowania sieci i planach na najbliższy rok. Projekt unijny, w ramach, którego zainicjowano sieć spełnił swoje zadanie w stu procentach – zrzeszył w sieci silne, zaangażowane organizacje członkowskie, które razem będą działać na rzecz silnego i aktywnego sektora w regionie.

 

Kręcimy z MS NGO!

W sobotni poranek 29 maja nasza fundacja wzięła udział w nagraniu jednego z obrazków do filmu promującego Małopolską Sieć NGO.

W malowniczej scenerii wśród pól i łąk wsi Rudno, pod czujnym okiem kamery tańczyłyśmy, plotłyśmy wianki i śpiewałyśmy ludowe piosenki.

Był  to chyba jeden z najmilszych poranków w ostatnich miesiącach! 🙂

Bardzo dziękujemy kobietom, dziewczynom i dziewczynkom, które poświęciły ten sobotni poranek i przedpołudnie dla fundacji i sieci.

Dziękujemy ekipie filmowej  Panopticon   i przede wszystkim organizatorowi wydarzenia: Związkowi Centralnemu Dzieł Kolpinga z Krakowa! 

W galerii prezentujemy kilka zdjęć z sesji zdjęciowej powstałej przy okazji kręcenia materiału.

Szkolenia MS NGO

Obecność w Małopolskiej Sieci NGO to wyjątkowa okazja do skorzystania z pakietu szkoleń organizowanych w ramach projektu.  Tematyką spotkań były m.in. współpraca z jednostkami samorządowymi oraz z biznesem, przygotowywanie wniosków projektowych, fundraising, PR i marketing, grantowe i pozagrantowe źródła finansowania. Wszystkie szkolenia prowadzone były przez specjalistów w swoich dziedzinach, skupiały się na praktycznych rozwiązaniach, które mogą przyczynić się do rozwoju naszej organizacji.

Poniżej prezentujemy kilka zdjęć ze szkoleń, które odbyły się do tej pory (źródło: https://www.facebook.com/malopolska.siec.ngo)

 

Konferencja założycielska Małopolskiej Sieci NGO!

W dniach 5-6 marca 2015 Fundacja Kobieta w Regionie wzięła udział w konferencji założycielskiej Małopolskiej Sieci NGO, która odbyła się w Krakowie, w Hotelu Europejskim.

Nowo powstała sieć jest efektem kilkumiesięcznej pracy pięćdziesięciu NGO’sów z terenu województwa małopolskiego, a jej inicjatorem i organizatorem jest Dzieło Kolpinga w Polsce.

Stworzenie sieci na celu m.in. wzmocnienie i integrację organizacji pozarządowych działających na terenie małopolski, pozyskaniu przez nie partnerów do współpracy oraz usprawnienia ich działań i komunikacji.

 

11042665_805436159505981_8597772609462570470_n

1907471_805477402835190_6310170533748928013_n************************************************************************************************************

Jaka będzie Małopolska Sieć NGO? Zadecydujmy wspólnie!

W ostatnich dniach stycznia odbyło się spotkanie Grupy Sterującej Małopolskiej Sieci NGO budowanej przez Dzieło Kolpinga i pięćdziesiąt małopolskich organizacji pozarządowych. Teraz czas na konsultowanie wypracowanych dokumentów.

W pracach Grupy Sterującej Małopolskiej Sieci NGO uczestniczyło 16 osób, wyłonionych spośród przedstawicieli pięciu grup – uczestników warsztatów strategicznych. Zadaniem jakiemu musieli sprostać, było doprecyzowanie misji i wizji Małopolskiej Sieci NGO.  W trakcie spotkania zastanawiano się też nad możliwymi formami prawnymi dla sieci.  Zadawano sobie pytania – czy potrzebujemy partnerstwa organizacji czy może chcemy bardziej sformalizowanej formy współpracy w ramach sieci? Dyskusje były gorące, ale konstruktywne, a decyzje podejmowane na zasadzie kompromisu i poszanowania różnych zdań.

O ostatecznym wyborze zadecydują teraz wszystkie organizacje biorące udział w budowaniu sieci. Uczestnicy Grupy Sterującej są bowiem zaangażowani w pracę w mniejszych grupach zadaniowych, które mają za zadanie przygotować projekty dokumentów do konsultacji.
Aby zbudować silną i stabilną sieć, która będzie spełniać oczekiwania wszystkich jej członków, każda z organizacji budujących Małopolską Sieć NGO powinna zaopiniować propozycje przedstawione przez Grupę Sterującą. Konsultacje powinny zakończyć się przez drugim spotkaniem Grupy Sterującej, które odbędzie się w Inwałdzie 13-14 lutego.
Zapraszamy do aktywnego udziału w konsultacjach – wszyscy powinniśmy mieć wpływ na ostateczny kształt Małopolskiej Sieci NGO!

IMG_1201 (Kopiowanie) IMG_1335 (Kopiowanie) IMG_1448 (Kopiowanie)

**********************************************************************************************************

Małopolska Sieć NGO

Małopolska Sieć NGO – regionalne porozumienie organizacji pozarządowych jest efektem kilkumiesięcznej pracy kilkudziesięciu NGO’sów z terenu województwa małopolskiego, a jej inicjatorem i organizatorem jest Dzieło Kolpinga w Polsce – organizacja prowadząca szeroką działalność na rzecz środowisk lokalnych.

Małopolska Sieć NGO ma na celu m.in. wzmocnienie i integrację organizacji pozarządowych z naszego regionu. Dzięki zrzeszeniu w sieci organizacje pozyskają partnerów do współpracy, zyskają silną reprezentację oraz usprawnią swoją pracę i komunikację. Wezmą też udział w bezpłatnych szkoleniach, doradztwie, spotkaniach branżowych oraz skorzystają z innowacyjnych narzędzi on-line.

O PROJEKCIE „MAŁOPOLSKA SIEĆ NGO”:

Projekt realizowany jest przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga w okresie od 1 września 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. i skierowany jest do członków, pracowników i wolontariuszy  min. 25 małopolskich organizacji pozarządowych.

Realizujemy działania w trzech komponentach:
1) Budowanie oraz rozwój programowy i finansowy Małopolskiej Sieci NGO – wspólnie wypracujemy misję i wizję sieci, statut, mechanizmy finansowania oraz rzecznictwa i reprezentowania sieci. Wspierać nas będą eksperci zewnętrzni, którzy poprowadzą warsztaty strategiczne i pokierują pracami grup zadaniowych.
2) Wspieranie organizacji członkowskich sieci – udostępnimy organizacjom narzędzia do przeprowadzenia autoewaluacji, na podstawie której zaprojektowany zostanie program edukacyjno-szkoleniowy „szyty na miarę potrzeb”. Każda organizacja będzie mogła skorzystać z bezpłatnych szkoleń i indywidualnego doradztwa oraz uczestniczyć w spotkaniach branżowych i tematycznych.
3) Promocja i komunikacja sieci oraz organizacji członkowskich – opracujemy i wdrożymy platformę www dla organizacji wchodzących w skład Małopolskiej Sieci NGO: ze strefą członków, tablicą ogłoszeń oraz nowoczesnymi narzędziami usprawniającymi pracę i komunikację organizacji. Przeprowadzimy profesjonalną kampanię promocyjną sieci w radio, prasie i social media. Nakręcimy film promujący sieć. Działania te będą okazją do bezpłatnej promocji poszczególnych organizacji tworzących sieć.

pobrane