ENWRA – European Network of Women from Rural Areas

To pierwszy międzynarodowy projekt, realizowany przez Fundację, za to ściśle powiązany z zadaniami statutowymi organizacji. Potrwa on do czerwca 2015 roku, a jest realizowany w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”, Projekty Partnerskie Grundtviga. Pierwsze spotkanie partnerów odbędzie się w malowniczym Rubielos de Mora już w październiku.

Mamy nadzieję, że realizacja projektu pokaże kobietom z naszego regionu, szczególnie z małych miejscowości położonych na obszarach wiejskich, że taka współpraca jest możliwa i warto po nią sięgać, gdyż daje nowe możliwości rozwoju, poszerza horyzonty, otwiera nowe perspektywy współpracy.

Z obserwacji, które prowadzimy w środowisku lokalnym, wnioskujemy, że kobiety potrzebują wsparcia i zachęty do działania.
Udział w międzynarodowym projekcie, możliwość wymiany kulturowej oraz wymiany doświadczeń z kobietami działającymi w podobnych strukturach w pięciu partnerskich krajach, stanie się dla kobiet fundacji i naszych przyjaciół czynnikiem mobilizującym i inspirującym. To także wyjątkowa okazja do prezentacji własnej kultury poza granicami kraju, a także do promocji Tenczynka, Gminy Krzeszowice i całej Małopolski.

Jednym z celów projektu, będącym jednocześnie celem statutowym fundacji, będzie stworzenie bazy aktywnych i twórczych kobiet naszego regionu.

W ramach projektu Kapela Dudek Lewicki nagra i wyda płytę poświęconą folklorowi krakowskiemu. Do udziału w nagraniach zostaną zaproszone śpiewaczki ludowe z terenu Gminy Krzeszowice oraz uczestnicy warsztatów pieśni krakowskich organizowanych przez fundację w 2012 roku. W ten sposób chcemy promować folklor regionu oraz umacniać współpracę międzypokoleniową.

Partnerzy realizujący projekt to:

EUROPE DIRECT information centre – Northern Ireland

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MUSEO GONZALVO, Hiszpania

INIBIA, Niemcy

Kadinhani İlce Milli Egitim, Turcja

CoachOK Szakmai Szövetség, Węgry

oraz fundacja Kobieta w Regionie!Projekt finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – Grundtvig

logo_grundtvig