KOBIETY. LIDERKI. OBYWATELKI

logo-klo.jpg


Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU z Krakowa oraz Fundacja Kobieta w Regionie z Tenczynka, zapraszają do bezpłatnego udziału w projekcie Kobiety. Liderki. Obywatelki.Dla kogo?

Projekt skierowany jest do kobiet z małopolskich wsi i miast (z wyłączeniem miasta Kraków), które działają na rzecz rozwoju lokalnych społeczności lub mają duży potencjał, aby stać się liderkami w swoim środowisku. Zapraszamy kobiety, które ze względu na swoje doświadczenie, pełnione funkcje, pracę którą wykonują, dobrze znają problemy i potrzeby lokalnego środowiska, a więc m. in. działaczki Kół Gospodyń Wiejskich, sołtyski, radne, nauczycielki, bibliotekarki, działaczki stowarzyszeń i fundacji, pracownice instytucji kultury, oświaty, pomocy społecznej).

Co chcemy osiągnąć?

Celem projektu jest wzmacnianie świadomości kobiet na temat tego, czym jest postawa obywatelska, uczenie jak stać się liderką, czyli osobą wychodzącą z inicjatywą i realizującą własne pomysły oraz dostarczenie praktycznych narzędzi do sprawdzenia się w działaniu (m.in.  umożliwienie realizacji własnych działań lokalnych, poprzez wsparcie merytoryczne
i finansowe). Chcemy również zwiększyć aktywności obywatelską mieszkańców małopolskich wsi i małych miast, poprzez zaangażowanie ich w inicjatywy lokalne organizowane przez uczestniczki projektu i wspólne rozwiązywanie problemów społecznych.

Co oferujemy?

Dla uczestniczek projektu przygotowaliśmy:

1. Cykl bezpłatnych szkoleń, który składa się z 5 dwudniowych warsztatów, uczących m. in.: jak projektować działania lokalne i motywować społeczność do działania; jak budować partnerstwa; w jaki sposób promować i realizować lokalne inicjatywy oraz jak określić własny potencjał i przeciwdziałać stereotypom płciowym w sferze publicznej. Szkolenia odbywać się będą w okresie od września do listopada 2013 r. w Krakowie (zapewniamy zwrot kosztów dojazdów, wyżywienie, materiały szkoleniowe).

TERMINY SZKOLEŃ – KURS LIDERSKI2. Zagraniczną wizytę studyjną – wyjazd do Neapolu, do włoskiego partnera projektu, Gruppo d’Acquisto Solidale FRIARIELLI. To niezwykła okazja do zapoznania się z dobrymi praktykami i nowatorskimi rozwiązaniami z zakresu animacji działań lokalnych. Zapewniamy przejazd, zakwaterowanie, diety, opiekę animatora (3 dni, grudzień 2013).

3. Spotkanie networkingowe z przedstawicielkami różnych instytucji i organizacji, podczas którego będzie można podzielić się doświadczeniami z innymi liderkami lokalnymi, nawiązać współpracę,  zdobyć nowe informacje i inspiracje do dalszych działań (II kwartał 2014).

4. Możliwość przygotowania własnych projektów społecznych, które zostaną objęte doradztwem przez ekspertki ze Stowarzyszenia PLinEU.
W ramach cyklu szkoleniowego Uczestniczki przygotują koncepcję swoich własnych projektów społecznych, które realizować będą po ukończeniu kursu (będą to dowolne inicjatywy lokalne np. imprezy tematyczne, warsztaty, debaty, konsultacje społeczne, zbiórki publiczne). Forma działań i ich zakres zostaną określona przez same Uczestniczki,
a organizatorzy projektu zapewnią wsparcie merytoryczne (doradztwo, superwizje) oraz finansowe (dofinansowanie w wysokości 1000 zł).

5. Portal internetowy, który będzie stanowił bazę wiedzy na temat organizowania działań o charakterze lokalnym oraz dobrych praktyk – krajowych i zagranicznych – w tym zakresie. Na portalu każdy znajdzie przydatne informacje m. in. o etapach projektowania i realizacji działań lokalnych, promocji i realizacji różnego typu działań, a także filmy ze zrealizowanych przez uczestniczki projektu wydarzeń. Portal będzie działał na zasadach dziennikarstwa obywatelskiego – każda uczestniczka projektu będzie mogła tworzyć jego treść i wdrażać pomysły na jego rozwój. (przewidywany termin uruchomienia portalu wrzesień 2013).

Wszystkie działania w ramach projektu są nieodpłatne.
Informacje dodatkowe można uzyskać pod numerem telefonu: 012 411 05 24, pod adresem e-mail: liderki@plineu.org lub pod nr. tel. fundacji Kobieta w regionie – 600 559 490.

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (dostępny na www.plineu.org/liderki) i przesłać go mailowo na liderki@plineu.org lub pocztą na adres organizatora. Na zgłoszenia czekamy do 20 sierpnia 2013.REGULAMIN PROJEKTUSwisse Contribution Programme