PIEŚNI KRAKOWSKIE

WARSZTATY TRADYCYJNYCH PIEŚNI LUDOWYCH KRAKOWIAKÓW ZACHODNICH

Terminy: 31 marca, 14 kwietnia i 12 maja 2012 roku.
Godziny: 10.00-16.00.Śpiewaczki
Celem projektu jest przeprowadzenie warsztatów pieśni ludowych, charakterystycznych dla regionu krakowskiego (Krakowiacy Zachodni), ze śpiewaczkami solistkami z trzech różnych wsi gminy Krzeszowice: Marią Dębską (Rudno), Stefanią Ślusarczyk (Nawojowa Góra) i Władysławą Noworytą (Sanka).


Warsztaty będą miały miejsce we wsiach Rudno i Tenczynek, w gminie Krzeszowice (oddalonej ok. 30 km od Krakowa). Zapewniamy transport potrzebującym.

Spotkania są bezpłatne i skierowane do wszystkich chętnych. Nie będzie to stricte nauka technik śpiewaczych, ale nauka pieśni i refleksja nad sposobem współczesnego ich wykorzystania. W programie warsztatów przewidziano naukę ballad i pieśni z regionu krakowskiego, zwyczajowo śpiewanych w okolicach Krzeszowic.

pieśni krakowskieEfektem warsztatów, oprócz praktycznej nauki pieśni, dokumentacji repertuaru z regionu oraz wymiany pokoleniowej będą wspólne koncerty uczestników i solistek-seniorek, na imprezach gminnych.

Dodatkowo, w sobotę 12 maja, po warsztatach, zaplanowano „odprawienie” przez uczestników spotkania, tradycyjnej Majówki, w plenerze, przy kapliczce we wsi Rudno. Zwyczaj ten jest nadal kultywowany w niektórych wsiach naszej gminy.

Możliwy jest także występ grupy podczas Nocy Świętojańskiej nad Stawem Wrońskim,
23 czerwca 2012 roku, w Tenczynku.imit.jpgWarsztaty muzyki tradycyjnej odbywają się i są współfinansowane w ramach programu Instytutu Muzyki i Tańca „Szkoła Mistrzów Tradycji”.

Program skierowany jest do polskich instytucji zajmujących się kultywowaniem rodzimej tradycji muzycznej oraz do artystów muzyków ludowych. Program nawiązuje do, rozpowszechnionej w wielu krajach o rozwiniętej kulturze muzycznej, idei podtrzymywania lokalnych tradycji muzycznych, w tym tradycyjnych technik wykonawczych związanych z grą i ze śpiewem.

Program polega na organizowaniu przez instytucje i organizacje społeczne warsztatów w trakcie których artyści muzycy ludowi przekazują umiejętności tradycyjnego wykonawstwa w zakresie gry na instrumentach i śpiewu.

Zobacz protokół komisji oceniającej…