PIŁKA NOŻNA DLA DZIEWCZYN

Kolejnym projektem organizowanym przez fundację był cykl zajęć sportowych dla dziewcząt, w ramach którego w okresie dwóch miesięcy prowadzone były zajęcia piłkarskie dla grupy dziewczyn, w wieku 10-13 lat.
Zajęcia prowadzili trenerzy krzeszowickiej Akademii Piłkarskiej Mam Talent, Paweł Czyż i Grzegorz Krzysiak.

Piłka nożna jest jedną z najbardziej popularnych dyscyplin sportu, w której szkolenie chłopców odbywa się już od najmłodszych lat (funkcjonujące na terenie powiatu krakowskiego szkółki kształcą już pięciolatków).
Niestety szkolenie dziewcząt w tej dyscyplinie nie jest zbyt powszechne, a można stwierdzić nawet, że jest marginalizowane.

Brak tego rodzaju specjalistycznych zajęć pozaszkolnych powoduje, że dziewczęta zainteresowane uprawianiem tej dyscypliny zmuszone są do trenowania razem z chłopcami, co niekorzystnie wpływa na ich piłkarski rozwój (często przegrywają rywalizację z silniejszymi fizycznie chłopcami, przez co tracą motywację do dalszego treningu).

Celem projektu było stworzenie dziewczętom odpowiednich warunków do rozpoczęcia przygody z piłką nożną. Poprzez regularne zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów poprawiły przede wszystkim swoją postawę ruchową oraz umiejętności techniczne.

Oprócz zajęć typowo motorycznych i technicznych, odbyły się krótkie spotkanie podczas których znani sportowcy (m.in. Wioletta Frankiewicz – dwukrotna uczestniczka Igrzysk Olimpijskich) przedstawili młodym zawodniczkom jak wygląda życie zawodowego sportowca i czym należy kierować się podczas swojej kariery, aby osiągnąć sukces.

Program był realizowany w ramach projektu “Popularyzacja piłki nożnej wśród dziewcząt”, współfinansowanego przez Starostwo Powiatowe w Krakowie.

Okres trwania projektu: od 21.04.2012 do 23.06.2012

1.jpg

4.jpg

2.jpg